5 Simple Techniques For Prawo jazdy online

B?d?c w aplikacji kliknij „+” w oknie g?ównym aplikacji i wybierz mObywatel. Aktywowanie tego modu?u jest konieczne do korzystania z mPrawa Jazdy. Je?li masz ju? aktywny dokument mObywatel – wystarczy, ?e dodasz mPrawo Jazdy (klikaj?c „+” w oknie g?ównym aplikacji).Exceptions to this normal rule implement to small portions of this doc

read more